Categorized | คาสิโน

Tags :

ประเทศที่มีคาสิโน เศรษฐกิจจะเติบโตเร็วกว่าประเทศอื่นจริงไหม?

Posted on 26 March 2017

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะกล่าวถึงมากๆเลยครับ สำหรับประเด็นที่ว่า ประเทศที่มีคาสิโน เศรษฐกิจจะเติบโตเร็วกว่าประเทศอื่นที่ไม่มีคาสิโนจริงไหม? ซึ่งที่มาของคำถามหรือประเด็นดังกล่าวก็แน่นอนว่ามาจากความคึกคักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากในประเทศที่มีคาสิโน ประกอบกับภาพรวมของเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมากของประเทศที่มีคาสิโนเปิดกันอย่างเสรีครับ

ก็จะขอตอบพร้อมๆกับวิเคราะห์เหตุผลเลยแล้วกันนะครับ ว่าคาสิโนนั้นมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆเติบโตเร็วจริงๆไหม?

ก็คือ หากจะว่ากันโดยความเป็นเหตุเป็นผลทางเศรษฐกิจแล้ว คาสิโนก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตรวดเร็วขึ้นครับ เพราะคาสิโนเป็นสิ่งที่ทำเงินหรือรายได้เข้าประเทศได้จำนวนมากมายมหาศาล สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศได้ แต่ไม่เสมอไปครับว่าประเทศที่มีคาสิโนนั้นเศรษฐกิจจะเติบโตเร็วกว่าประเทศที่ไม่นี้

ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า คาสิโนนั้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือนำเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศครับ ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้แต่ละประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยว และนำเงินเข้าประเทศครับ อย่างเช่น เรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งถ้าประเทศไหนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากๆ และสวยงามมีชื่อเสียง ก็ย่อมที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวมาก และเกิดการใช้จ่ายขึ้นมากมาย นำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากกว่าประเทศที่มีคาสิโน แต่ไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยว ก็เป็นได้ครับ

ฉะนั้น ขอสรุป สั้นๆเลยละกันครับ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ก็คือ คาสิโนมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเติบโตเร็วขึ้น เสมือนเป็นปัจจัยนึงในการเรียกเงินเข้าประเทศ แต่ไม่จำเป็นว่าประเทศที่มีคาสิโนเศรษฐกิจจะโตเร็วกกว่าประเทศที่ไม่มีครับ เพราะประเทศที่ไม่มีคาสิโนก็อาจจะมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้านอื่นๆก็ได้ครับ ก็น่าจะพอหายสงสัยกันแล้วนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าว และไว้โอกาสหน้าจะนำเกร็ดความรู้ต่างๆมาฝากกันอีกละกันนะครับ

Comments are closed.